Fotografije za sve vrste dokumenata izrađujemo za 5 minuta. Također nudimo mogućnost dolaska doma fotografirati invalidne osobe za dokumente i sl.