Foto Studio Centar Pula

Svojim dugogodišnjim radom dokazali smo se kvalitetom na području foto djelatnosti, kvalitetna usluga naš je prioritet

Konstantno u posao ulažemo najnovija tehnička sredstva i volju te imamo konkurentne cijene na zadovoljstvo naših klijenata.

Bavimo se svim vrstama fotografskih usluga, fotografiranje vjenčanja, krštenja, krizmi, pričesti, Vaših interijera i eksterijera, rođendana i ostalih svečanih događaja. Nudimo i usluge fotografiranja za dokumente, te studijske fotografije, razvijanja fotografija i negativa i ostale usluge.

Obrađujemo i retuširamo Vaše stare fotografije i imamo veliki izbor okvira, albuma, filmova, memorijskih kartice te baterija za fotoaparate.

Posjetite nas na adresi M. Laginje 4 u Puli.

Kako do nas!

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka FOTOGRAFSKI STUDIO CENTAR j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Voditelj obrade) poštuje privatnost svojih kupaca, poslovnih partnera, komitenata i suradnika te poslovanje temelji na uzajamnom povjerenju i transparentnosti. Važan čimbenik izgradnje povjerenja je zaštita osobnih podataka. Jedna od najboljih praksi zaštite osobnih podataka definirana je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine (u daljnjem tekstu Uredba). Uredba definira koja su prava pojedinaca tj. vlasnika podatka, a u skladu s tim i koje su obveze Voditelja obrade.

Voditelj obrade je tvrtka čija primarna djelatnost jest fotografska djelatnost. Voditelj obrade prodaju vrši u trgovini. Voditelj obrade nije fokusiran na osobne podatke niti podrazumijeva opsežnu obradu osobnih podataka fizičkih osoba. Osobni podaci s kojima se u svom redovitom poslovanju Voditelj obrade susreće i koje obrađuje, su podaci prikupljeni na zahtjev korisnika/kupca ili uz privolu, a u svrhu realizacije kupoprodaje i/ili javno objavljivanje fotografija i to na svojoj web stranici, Facebook profilu i/ili postavljanje fotografija u izložbeni prostor u studiu.

Svrha dokumenta

Zaštita prava i sloboda pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka zahtijeva uvođenje Politike zaštite osobnih podataka koja ima za cilj upoznati kupce s načinom na koji će njihovi osobni podaci biti obrađivani u tvrtki Voditelja obrade, kao i koja su njihova prava i kako se ostvaruju. Stoga ova Politika zaštite osobnih podataka osigurava i transparentnost u vezi s funkcijama i obradom osobnih podataka te omogućava ispitaniku da se upozna s pravima vezanim uz obradu podataka.

Vrijednost osobnih podataka i odgovornost za njihovu zaštitu

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati i to uključuje: imena pojedinca, adrese, e-mail adrese, telefonske brojeve kao i sve druge podatke koji se odnose na pojedinca. Navedeni osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u obavljanju svoje djelatnosti predstavljaju poslovnu tajnu. Voditelj obrade provodi mjere tehničke i organizacijske sigurnosti koji osiguravaju trajnu povjerljivost svih osobnih podataka i što obuhvaća i sprečavanje neovlaštenog pristupa osobnim podacima i opremi kojom se koristi pri obradi podataka ili njihove neovlaštene upotrebe. Sa osobnim podacima mora se postupati s posebnom pažnjom, a koristiti se smiju isključivo u skladu s razlogom iz kojeg su prikupljeni. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su tvrtki dobrovoljno dostavljeni ili za koje postoji druga zakonita osnova obrade.

Vremenski rok uporabe osobnih podataka

Osobni se podatak skladišti na vrijeme trajanja njegove namjene za koju je bio prikupljen i namijenjen.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje osobnih podataka smije se provoditi isključivo sukladno zakonskim propisima i etičkim načelima. Dopušteno je obrađivati osobne podatke samo kad za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova ili osnova temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dopuštene jedino uz jasnu dokumentiranu privolu njihovog vlasnika ili njegovog opunomoćenika. Isti podaci koriste se u svrhu realizacije kupoprodaje ili javne objave.

Osobni se podaci ponajprije prikupljaju radi:

-što učinkovitijeg odgovora na upit posjetitelja web stranice;

-realizacije kupoprodaje;

-objave fotografija;

-izvršenja naših zakonskih i ugovornih obveza;

-legitimnog interesa.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke isključivo u mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluge i ostvarivanje gore navedenih ciljeva. Prilikom pohrane podataka osobni se podaci pohranjuju na najmanjem mogućem broju mjesta na kojima su adekvatno zaštićeni. Naša web stranica ne koristi kolačiće.

Privola

Svaki podatak koji korisnik/kupac ostavi tvrtki Voditelju obrade, smije se koristi samo u onoj svrsi za koju je dobiven pristanak – Privola. Npr. ako je kupac prilikom slanja upita o cijeni usluge fotografiranja putem web stranice ostavio svoju e-mail adresu, ona se smije koristiti samo i isključivo za komunikaciju oko realizacije usluge fotografiranja. Da bi se ta ista e-mail adresa koristila npr. u objavi fotografije na web stranici tvrtke Voditelja obrade, za tu namjenu korisnik/kupac mora dodatno dati svoj pristanak – Privolu.

Prava ispitanika

Voditelj obrade omogućava ostvarivanje svih prava ispitanika. Tako u svakom trenutku ispitanici imaju pravo tražiti:

– brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“) ako obrada njihovih osobnih podataka više nije nužna u odnosu na svrhu zbog kojeg su prikupljeni ili ukoliko su povukli svoju privolu za obrađivanje osobnih podataka ili ukoliko ulože prigovor na obradu njihovih osobnih podataka te dokažu da njihovi legitimni interesi za brisanjem osobnih podataka prevladavaju nad legitimnim interesom.

– ispravak osobnih podataka ako su se neki od njihovih osobnih podataka izmijenili ili su uočili grešku;

– prijenos osobnih podataka, odnosno zatražiti osobne podatke koji se na njih odnose u elektroničkom obliku i prenijeti ih trećoj osobi i/ili

– prigovor ukoliko se protive svrsi u koju se njihovi osobni podatci obrađuju.

Korisnik/kupac svoja prava može ostvariti bez troškova, elektroničkim putem, obraćanjem na mail adresu: fotocentarpula@gmail.com

Iznimno, ukoliko zahtijeva da mu se u svrhu prijenosa osobnih podataka izda potvrda u drugom obliku, osim elektroničkom obliku, Voditelj obrade pridržava pravo naplate razumne naknade administrativnih troškova za izdavanje dodatne kopije osobnih podataka.

Upravljanje incidentima

U slučaju narušavanja sigurnosti osobnih podataka koje bi im mogla prouzročiti znatnu štetu, tvrtka Voditelj obrade će korisnika/kupca o istom obavijestiti bez odgađanja, te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se šteta otklonila, te ograničilo ili ublažilo štetne posljedice nastale narušavanjem sigurnosti osobnih podataka.

Transparentnost

Ako tvrtka Voditelj obrade odluči mijenjati ovu politiku zaštite osobnih podataka, promjene će postaviti na ovu stranicu tako da korisnik/kupac može neprestano imati uvid u njih.

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

FOTOGRAFSKI STUDIO CENTAR j.d.o.o. Pula obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018). Svi djelatnici FOTOGRAFSKI STUDIO CENTAR j.d.o.o. i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihova fotografija javno objavi na našoj web stranici, Facebook profilu ili postavi u izložbeni prostor u Studiu. Osobni podaci kupaca se čuvaju na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima FOTOGRAFSKI STUDIO CENTAR j.d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima. Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija. FOTOGRAFSKI STUDIO CENTAR j.d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika Internet stranice www.fotostudio-centar.hr neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.